Birim Kalite Ziyaretleri Devam Ediyor

08 Kasım 2022 Salı

Üniversitemiz kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve paydaş görüşlerinin alınması amacıyla 8 Kasım 2022 Salı günü saat 10:00’da Mühendislik Fakültesi ve 13:30’da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ziyaret edildi.

Ziyaret kapsamında birimlerin, geçtiğimiz yıllardaki Birim Öz Değerlendirme Raporlarına (BÖDR) göre güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri değerlendirildi.

Ziyaretler sırasında birimler; üniversitemiz akreditasyon süreçlerinin başladığı ve bu süreçlerle ilgili eylem planlarının hazırlanıp gerekli uygulamaların takibinin yapılacağı konusunda bilgilendirildi. Aynı zamanda Bologna süreçleri hakkındaki çalışmalar paylaşıldı.  

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyarete Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdusselam, Öğr. Gör. Dr. Firdevs İclal Karataş Aydın, Koordinatörlük üyeleri Öğr. Gör. Hakan Sipahi ve Öğr. Gör. Osman Serdal Karapınar katıldı. Birimlerin kalite komisyonu üyeleri ile birim yöneticilerinin de yer aldığı ziyaret, paydaşlarla gerçekleşen fikir alışverişi ve birimlerin süreçler hakkındaki sorularının yanıtlanması ile sonlandırıldı.