“Akreditasyon ve Bologna Süreci” Toplantıları Hızla Devam Ediyor

28 Şubat 2024 Çarşamba

Üniversitemizde, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantılar, 2025 yılında Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) başvurusu ve Bologna süreciyle ilgili eksikliklerin giderilmesi hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak devam ediyor.

Bu çerçevede düzenlenen toplantı dizisinin ikinci aşamasında; 27 Şubat 2024 tarihinde Turizm Fakültesi'ni, ardından da 28 Şubat 2024 tarihinde Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Akademik birimlerin yöneticileri ve öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen bu toplantılar, üniversitemizin kalite yönetimindeki güncel gelişmelerin aktarılması, süreçlerin iyileştirilmesi ve kalite odaklı çalışmalara destek olma amacını taşıyor.

Ayrıca, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü, Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Şebinkarahisar Uygulamalı Birimler Yüksekokulu gibi birimlere birim yöneticileri aracılığıyla saha ve ofis ziyaretleri düzenleyerek destek vermeye devam ediyor.

Toplantılarda, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sipahi, birimlerin kalite süreçlerindeki rolü ve program akreditasyon süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ayrıca, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme süreçleri, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ve ilgili mevzuat konuları ele alındı. Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlük üyesi Öğr. Gör. Osman Serdal Karapınar ise Bologna sürecine ilişkin birimler özelinde veriler paylaşarak, süreçlerin birimler tarafından tamamlanması için bilgi aktardı.