Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü, “Akreditasyon ve Bologna Süreci” Toplantıları Düzenliyor

22 Şubat 2024 Perşembe

Üniversitemizde 08 Şubat 2024 tarihinde Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can başkanlığında yapılan 251 sayılı senato toplantısında, 2025 yılında Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) başvurusu için tüm birimlerin hazırlıklarının yapılması ve Bologna süreciyle ilgili eksikliklerin hızla giderilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı. Bu kararın ardından, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü, koordinatörlük planlaması ve akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda toplantılar düzenlemeye başladı. İlk etapta, 21 Şubat 2024 tarihinde Keşap Meslek Yüksekokulu ve 22 Şubat 2024 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu ile toplantılar gerçekleştirildi.

Toplantılarda, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sipahi, üniversitedeki kalite güvencesi ve program akreditasyon süreçleri hakkında bilgi verdi. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme süreçleri, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP), program basamakları, ölçütler, değerlendirme yöntemi ve mevzuat uygulaması gibi konularda ele alındı.

Akademik birimlerin yöneticilerinin ve öğretim elemanlarının katılım sağladığı bu toplantılarda; Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlük üyesi Öğr. Gör. Osman Serdal Karapınar ise Bologna sürecine ilişkin birimler özelinde veriler paylaşılarak, süreçlerin birimler tarafından tamamlanması için bilgi verdi.