2022 Yılının Son Kalite Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

21 Aralık 2022 Çarşamba

Üniversitemiz Kalite Komisyonu toplantısı 21 Aralık 2022 tarihinde saat 14.30'da çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi.

Toplantıda Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, komisyonun son toplantısından bu yana koordinatörlük tarafından gerçekleştirilen kalite çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Toplantıda "Program Akreditasyonu ve Program Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu" ve birim kalite ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler hakkında komisyona bilgiler verildi. Devam eden süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu ve ikinci etapta ziyaret edilecek birimler planlandı.

Üniversitemiz 2022 yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmaları ve süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı, kalite süreçleri ile ilgili olarak ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme, eğiticilerin eğitimi programı gibi diğer hususların konuşulmasının ardından dilek ve temennilerin dile getirilmesi ile sona erdi.