2022 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Programı Gerçekleştirildi

28 Aralık 2022 Çarşamba

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından 28 Aralık 2022 tarihlerinde iki farklı oturumda, "Eğiticilerin Eğitimi Programı" kapsamında eğitimler çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Eğitimlerin ilk oturumu, Üniversitemiz Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdusselam'ın "Yükseköğretimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları" başlıklı eğitimi ile başladı. İkinci oturum ise Üniversitemiz Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Gizem Uyumaz’ın, “Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Uygulamaları” eğitimi ile devam etti.

Program her oturumun sonunda katılımcı sorularının cevaplanması ile sona erdi.