Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Üçüncü Toplantısı Yapıldı

11 Aralık 2020 Cuma

Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonunun üçüncü toplantısı, 11 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Toplantıda, üniversite tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ve uygulama aşamasında olan kurum kültürü, öğrenci, mezun öğrenci, dış paydaşlar memnuniyet anketlerinin ölçme-değerlendirmelerinin analizi hususu görüşüldü. Ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme komisyonunun bir önceki toplantı kararlarının ve çalışma planının da gözden geçirildiği toplantıda stratejik planlama ve kalite komisyonu alt birimleri ile koordinasyon süreçlerine yönelik planlamalar da ele alınan diğer konular arasında yer aldı.

Prof. Dr. Hülya Akan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, komisyon üyeleri Prof. Dr. Ufuk Yolcu, Dr. Öğr. Üyesi Esin Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Gül, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Uyumaz, Dr. Öğr. Üyesi M. Serkan Abdüsselam, Arş. Gör. Ilgım Yaman ve Stratejik Planlama Şube Müdürü Seyfi Göktekin katıldı.