Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu İlk Toplantısı Yapıldı

23 Ekim 2020 Cuma

Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu toplantısı, 22 Ekim 2020 tarihinde Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, üniversite tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen önceki yılların akademik personel, idari personel, öğrenci, mezun öğrenci, dış paydaşlar memnuniyet anketlerinin sonuçları incelendi. Üniversitenin kalite süreçleri, eylem planları, durum analizi, ihtiyaç analizi, iyileştirme çalışmaları ve süreç planları görüşüldü. Ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme sürecinin üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve toplumsal katkı yapısına etkilerinin de tartışıldığı toplantıda bununla birlikte gerçekleştirilecek çalışmalara ve ilerleyen sürece yönelik planlamalar da ele alınan diğer konular arasında yer aldı. 

Prof. Dr. Hülya Akan’ın başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına, komisyon üyeleri Prof. Dr. Ufuk Yolcu, Dr. Öğr. Üyesi Esin Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Gül, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Uyumaz, Dr. Öğr. Üyesi M. Serkan Abdüsselam, Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş Aydın ve Arş. Gör. Ilgım Yaman katıldı.