Uzaktan Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi

11 Haziran 2021 Cuma

Uzaktan Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi

Üniversitemizde yürütülmekte olan Uzaktan Öğretim Sürecinde, üçüncü dönemin sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz iki dönemde yaptığımız gibi bu dönem de öğrencilerimizin uzaktan öğretim sürecini değerlendirebilmeleri için bir Değerlendirme Formu UZEM tarafından hazırlanmış olup, ilgili duyuru web sayfasında (http://uzem.giresun.edu.tr) yer almaktadır.
 
Öğrenci katılımını artırmak ve her akademik birim için en azından bazı akademik çıkarımlarda bulunabilecek şekilde yeterli sayıda öğrenciye ulaşmamız önem arz etmektedir. Ayrıca değerlendirme sonuçları  Üniversitemiz  Akreditasyon,  Akademik  Değerlendirme  ve  Kalite  Koordinatörlüğü  ile  de paylaşılacağı ve ilgili raporlarda sunulacağı için ulaşılabilecek maksimum öğrenci sayısı sonuçların genellenebilir olması açısından değerlidir.
 
Öğretim elemanlarımızın da öğrencilerimizi bu konuda yönlendirmeleri katılımı artırma noktasında önemli katkı sağlayacaktır. İlgili değerlendirme formunun linki aşağıda verilmiştir.
 
Değerlendirme formu linki: https://forms.gle/5MDt2a5Z2dy9Ap3h8