Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMİ
1-Prof.Dr. Günseli BAYRAKTUTAN (Başkan)
 
gunseli.bayraktutan@giresun.edu.tr
 
2-Doç. Dr. Fatmanur ÖZEN fatmanur.ozen@giresun.edu.tr
3-Dr. Öğr. Üyesi Paşa BOZKURT pasa.bozkurt@giresun.edu.tr
 
4-Araş. Gör. Mithat ÇİÇEK mithat.cicek@giresun.edu.tr
 
5-Genel Sekreter Ahmet Tevfik KORKMAZ ahmet.tevfik.korkmaz@giresun.edu.tr
 
6-Personel Dairesi Başkanı Arzu TURAN KURT arzu.kurt@giresun.edu.tr
 
7-Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hasan KÜLEKÇİ hasan.kulekci@giresun.edu.tr
 
8-İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ali AYAR ali.ayar@giresun.edu.tr
 
9-Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN seyfi.goktekin@giresun.edu.tr